Novoročný prejav primátora (fiktívny príhovor)

2011 novy rok Novoročný prejav primátora (fiktívny príhovor)Chcete aj vy prejav? Napíšeme ho za vás!

Milí spoluobčania a priatelia mesta Bratislava,

ako vaša primátorka mám tú výsadu už po piatykrát spoločne s vami osláviť príchod Nového roka a s nádejou v srdci vysloviť plány na nasledujúce obdobie našej spolupráce.

Táto spoločná cesta začala v roku 2006, keď ste si ma zvolili do vašich radov a dovolili ste mi viesť boj so zastaraným hospodárením v mene našich domovov. Počas tohto obdobia ste sa mohli presvedčiť, že moje sľuby nie sú prázdne reči a že mi skutočne záleží na meste a na ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Znovuzvolenie bolo preto pre mňa aktom vyjadrenia dôvery, za čo Vám ďakujem a znova hrdo vyhlasujem, že som pripravená a schopná viesť nás cestou nových výziev.

Každý rok je začiatkom prehodnocovania a sumarizovania toho, čo bolo, je a čo bude. V tomto duchu by som chcela upriamiť pozornosť na dokončenie objektu Centra voľnočasových aktivít a dostavbu detských ihrísk. Pre naše deti a mládež boli minulé roky chudobné na dary z rúk vedenia mesta, čo sa však zmenilo a mne je cťou podpísať sa pod tento projekt. Želám si v mene tých, čo budú toto centrum využívať,  aby sa s ním hospodárilo rozumne. Po vás prídu ďalší a je len na vás, v akom stave im zanecháte tieto miesta detských spomienok. Nezabúdajte, že mnohých o to ukrátila nevšímavosť minulého vedenia. A ak túto výsadu nebudú mať ani deti po vás, bude to tentoraz vďaka vašej apatii. Verím, že moje slová padnú na úrodnú pôdu a my všetci budeme obohatení o krajšie spomienky, zdravšie telá i plnšiu myseľ.

Pre primátora sú odmenou spokojné pohľady jeho spoluobčanov v čase, keď starý rok predáva štafetu novému. Želám vám preto, aby ste i po celý rok 2011 mali dôvod na spokojné kývanie hlavou v rytme nášho spoločného napredovania za krajšou budúcnosťou v zdraví, šťastí a v láske.

S úprimným prianím

vaša primátorka Milada Vančová

Páčil sa vám tento prejav? Prezrite si viac informácií o prejavoch.

Rozprávanie – 1. ročník SŠ

Ach tá moja fantázia…

Zobudil som sa na spev Natálie Oreiro. V prvom momente som nevedel, čo sa deje. Vari ma prišla navštíviť? Čo ma to tak jemne škrabká pri ušku? Natália, ty diablica! Otvoril som oči, aby som pozrel do tváre tejto nádhernej bytosti. Pretriem si rozospaté oči a ako pozerám, tak pozerám…moja Natálka zmizla. Jediné živé stvorenie v miestnosti bol môj psík Keksík. Spokojne si odfukoval v rohu miestnosti. Spev môjho idolu však ešte stále neutíchol. Tak som s pozornosťou Jamesa Bonda  skúmal to, čo sa, snáď, pod haldou bordelu nazývalo detskou izbou.

Rozhodol som sa. Pre takúto náročnú úlohu musím využiť všetky svoje tajné zbrane. Zapojil som teda vysoko rozpočtový pátrací prístroj – moje okuliare. Netrvalo ani tak dlho a skríkol som: „Heuréka!“ Na to sa mopslík Keksík zobudil a nahnevane odišiel zo svojho košíka ticho si vrčiac čosi popod nos. Odignoroval som jeho správanie. Veď zabíjačky bývajú až v zime. Teraz je však leto, aj keď vonku práve zúri búrka. Vďaka tomu som mal čas v duchu premýšľať. Moje myšlienky prerušil objekt mojej túžby. Nebola to slávna spevácka diva, ale vyzváňajúci telefón.
„Dočerta!“ zaklial som a zvedavo som zodvihol telefón: „Prosím, tu Filip Chlapec.“  Na druhej strane sa ozval známy hlas: „Čaf, Filip, jako žiješ? Nepôjdeme dnes do lesa? Že vraj rastú hríby.“ „Čo si vypil acetón? Veď vonku prší a čo by som robil s hríbmi?“ začal som vážne pochybovať o zdravotnom stave môjho kamaráta Maťa. „Šak ja nechcem ísť na hríby. Čo som ja dáky vegetarián? Foter však povedal, že ak nejaké nenazbieram, môžem zabudnúť na ten koncert Desmodu, ktorý je v sobotu. Poď so mnou.“ prosil Maťo. Smutne som si spomenul na tragickú drámu z prostredia chudobných lazníkov, ktorí nemali v okolí žiadny supermarket a ich dcéra sa musela v zime vydať na jahody kvôli konkurenčnému boju so svojou nevlastnou sestrou. Túto poviedku mi mama často čítavala pod nadpisom Dvanásti mesiačikovia.
Keďže som nemohol riskovať Maťov život, súhlasil som a opýtal som sa: „No dobre, ale čo s tým dažďom?“ „Tak sa dohodnime, že ak do štvrtej prestane pršať, stretneme sa pod starým dubom. Nemáš čo stratiť.“ odpovedal mi Maťo. Spýtavo som sa zahľadel na hodiny so šašom. Bolo práve jedenásť. Aj ten klaun sa vysmieval jeho návrhu. Dovtedy liať určite neprestane. „Dohodnuté!“ súhlasil som. „Si fakt kamoš. Maj sa!“ rozlúčil sa Maťo.
O štrvej som odovzdane kráčal dolu drevenými schodmi. Letmo som sa obzrel do zrkadla zaveseného nad kozubom. Mal som oblečené maskáčové nohavice a starý otcov klobúk. Spod toho vykúkal pár hnedých nahnevaných očí. „Ozajstný lesník.“ okomentoval som znechutene. „Neznášam hory!“
Môj hubársky  priateľ ma už netrpezlivo očakával pred obrovským dubom. „Tak čo som ti hovoril? Prší?“ pochválil sa. Zadíval som sa na jasnú oblohu a povedal som: „V poriadku, som tu.“
Cestou sme toho veľa nenahovorili. Do najbližšieho lesa to bolo len pár metrov. Keď sme sa priblížili k vstupu do hory, začuli sme akýsi podozrivý šuchot. „Medveď!“ skríkol som. „Tetka Jana bola včera na malinách, a že vraj nejakého videla.“ Ak to nebol jej odraz. „To bude on!“ zareval Maťo a utekal, čo mu sily stačili.
Krík sa pohol a mne nezostávalo nič iné len sa hodiť na zem a tváriť sa ako mŕtvola. Dúfal som iba v jednu vec. Ten maco je snáď hlúpejší ako naša učka dramáku. Tá mi za moje stvárnenie nebožtíka pekne vynadala. Pchá, že vraj zomretý nepočúvajú discman. Ako to ona môže vedieť, čo je zombie?
Potom so si však uvedomil, v akej situácii sa nachádzam. Srdce som mal niekde v krku. Krík zašumel. Teraz vyjde… a on skutočne vyšiel! Bol to obrovský, strašidelný… králik. Áno, presne niečo také ako Azuritko, len vo väčšom.

Vstal som, oprášil som sa a preklínajúc všetky lesné potvory, Maťa nevynímajúc, som sa pobral domov.

Slávnostný prejav: Rozlúčka so školou

medvedici Slávnostný prejav: Rozlúčka so školouVážený profesorský zbor, drahí štvrtáci a milí spolužiaci!

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.  O okamihoch, z ktorých sa v  mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa dali nahradiť jediným – škola. Nie je to však len zhluk písmen označujúcich  budovu,  je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia. Dnes sme sa tu zišli, aby sme spoločne zapečatili 78 životných kapitol, aby sme 78 spolužiakov odprevadili na cestu dospelosti. Zavrieme bránu detstva za tými, ktorých sme niekoľko rokov stretávali  na chodbách nášho gymnázia.

Tip! Nechajte si u nás napísať prejav.

Čas plynie ako rozbúrená rieka. My sa len nechávame strhnúť jej rýchlym spádom. Pamätám sa na časy, keď sme ako ustráchaní prváci obdivovali vyobliekaných maturantov. Chceli sme byť ako oni, najstarší, a že vraj aj najmúdrejší na škole. Teraz po tom už netúžime. Cítime, že nás budúcnosť začína dobiehať. Pretože, len čo odídete, preberáme vaše žezlo my. Dúfame, že budeme kráčať po ceste, ktorú ste vydláždili, aspoň s úspešnosťou porovnateľnou tej vašej.

Čaká vás veľa nových dvier. Želáme vám, milí štvrtáci, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo školských lavíc. Nechajte sa nimi viesť,  vždy tu budú pre vás, keď zablúdite.

Na záver len veta, ktorú ste v uplynulých dňoch počuli určite veľa ráz: „Blíži sa maturita.“ Prajeme vám, aby ste zúročili všetky získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok a zhovievavú komisiu.

Toto je prejav, ktorý prednáša žiak 3. ročníka odchádzajúcim maturantom. Ak si chcete dať napísať podobné alebo iné dielo, tak radi napíšeme prejav za vás.

Ako napísať žiadosť o zvýšenie platu

Žiadosť o zvýšenie platu sa prakticky nelíši od klasickej formálnej žiadosti. Výrazná časť obsahu závisí od vašej osobnosti, keďže každý presadzuje svoju požiadavku inak.

Dobré rady, ako písať žiadosť

  • Zdôraznite, ako dlho pre zamestnávateľa pracujete. Tým zdôrazníte, že si zvýšenie platu zaslúžite.
  • Vyzdvihnite svoje schopnosti, skúsenosti a svoju prácu. Ak ste pre firmu spravili niečo výnimočné, určite to spomeňte. Tak ako v motivačnom liste, aj tu “predávate” sami seba.
  • Nemusíte uvádzať, na akú sumu by ste si predstavovali zvýšenie platu. Ak to neviete odhadnúť a nie ste asertívny, nechajte mieru zvýšenia mzdy na zamestnávateľovi. Pravdepodobne však nedostanete závratnú sumu.
  • Môžete skúsiť “citové vydieranie“. Spomeňte, že nezvládate zabezpečiť všetky potreby pre vašu rodinu a pod. Veľmi však nepreháňajte a uveďte pravdivé informácie.
  • Nech je zakončenie optimistické. Vyjadrite, že ste doteraz radi pracovali pre zamestnávateľa.

Vzor žiadosť o zvýšenie platu:

 

pre Vašu firmu pracujem už 10 rokov. Svoju prácu od začiatku odvádzam kvalitne, o čom svedčí úspech nášho produktu a pochvaly od nadriadených. Už dlho som súčasťou firmy, preto si Vás dovoľujem žiadať o

zvýšenie platu.

     Verím, že participovaním na viacerých úspešných projektoch firmy som jej dopomohol k úspechu. Prosím, zvážte aj moju súčasnú situáciu, zvýšenie nákladov na živobytie a zaopatrenie rodiny.
Ďakujem, že som 10 rokov mohol byť súčasťou firmy, a za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

Peter Krátky

 

Ako napísať pozvánku

S potrebou napísať pozvánku sa stretávame vtedy, ak organizujeme nejakú akciu. Zvyčajne sa posiela pozvánka na oslavu ukončenia vysokej školy, pozvánka na 50-ku alebo všeobecne pozvánky na oslavu a iné spoločenské udalosti.

Tip: Dajte si napísať aj príhovor.

Cieľom pozvánky je osloviť adresáta, vzbudiť v ňom chuť zúčastniť sa akcie a oznámiť mu všetky potrebné informácie týkajúce sa udalosti. Bez ohľadu na druh oslavy musí pozvánka obsahovať isté údaje.

Ako písať pozvánku

Názov a druh akcie

Na začiatku je dobré uviesť, kam daného človeka pozývame. Podľa toho už bude mať trochu jasnejšiu predstavu o tom, čo ho na podujatí bude čakať, ako sa má obliecť a iné náležitosti.

Pozývame Vás na oslavu 60. narodenín…

Údaje hostiteľa

Pozvaný hosť musí vedieť, kto ho pozýva. Nezabúdajte, že pozývate v 3. osobe, nie v 1.

Oslávenec Ján Novák Vás srdečne pozýva na…

Informácie o čase a mieste konania udalosti

Bez údajov o dátume, čase a mieste konania akcie by pozvánka bola úplne zbytočná. Hosť by netušil, kam a kedy má ísť, čo je nepredstaviteľné. Preto nikdy nezabudnite spomenúť aj tieto informácie.

…pozýva na oslavu svojich 60. narodenín, ktorá sa uskutoční 10. októbra 2010 o 19:00 v priestoroch hotela Plaza.

Dress code

Neuvedením informácie o požadovanom oblečení môžeme pozvaného dostať do rozpakov. Musí totiž sám uvažovať, aké oblečenie bude vhodné a vychádzať môže iba z údajov uvedených na pozvánke. Napísaním dress code do pozvánky zabránime zbytočným faux pas, kedy by sa na oslave mohol stretnúť muž v čiernom obleku s mužom v polo tričku. Dress code sa uvádza iba pre muža, jeho partnerka sa mu prispôsobí. Ak pozývame ženu, tak píšeme dress code ako pre muža.

Dress: Formal

Doprovod

Pozvánka býva občas adresovaná priamo na meno a vtedy je neprenosná. Ak nie je uvedené v pozvánke, že je vítaný partner pozvaného, tak ho na oslavu nemôžeme zobrať. Pokiaľ pozývate aj partnerov a partnerky, uveďte formulku za meno hosťa.

Peter Pozvaný s doprovodom

Vyžiadanie potvrdenia účasti

Pri niektorých akciách, kde potrebujete obsadiť každé miesto, je vhodné vyžiadať si aj potvrdenie o účasti. To vyžiadate jednoduchou skratkou RSVP a uvedením kontaktu, na ktorý sa vám má pozvaný ozvať. Pokiaľ chcete, aby zavolal iba vtedy, ak nepríde, tak uveďte RSVP/ Regrets only.

Pozvánky vždy odosielajte včas pred akciou, minimálne 3 týždne vopred. V prípade dôležitých alebo zaneprázdnených hostí ich odošlite aj 2 mesiace pred udalosťou a potom odošlite už len pripomenutie akcie.
Grafické spracovanie a kvalita papiera sa môže líšiť v závislosti od úrovne akcie, na ktorú pozývate. Vždy je len na vás, akú pozvánku vytvoríte, no dajte si záležať.

Ak ste pozvaný na oslavu narodenín alebo inú spoločenskú udalosť, možno budete potrebovať aj prejav. Vieme ho napísať za 2 dni, prezrite si viac informácií o prejave.

Vzor pozvánky:

Oslávenec Ján Novák srdečne pozýva

Petra Pozvaného s manželkou

na oslavu 60. narodenín, ktorá sa uskutoční 10. októbra 2010 o 19:00 v priestoroch hotela Plaza.

RSVP  do 15. októbra na 0904 567 890 alebo novak.jan@gmail.com                                                                                                                                                                                                             Dress: Semi-formal