Allycom

Klient: Allycom, s.r.o.

Správa IT systémov, konzultačno-poradenská činnosť, predaj hardvéru a softvéru.

Vyjadrenie klienta:
Cením si komunikáciu, ktorá sa vždy snaží pochopiť potreby klienta.

Texty pre Keriohosting, reklamný leták a direct mail.
Júl 2011