Reklama a spolupráca

Reklama na tejto stránke

V prípade, že máte záujem o umiestnenie reklamy na tejto stránke, prosím, kontaktujte nás. Odpoveď vám bude zaslaná čo najskôr.

Priemerný počet návštevníkov za mesiac je za obdobie posledného roka cca 9 394 (zdroj: štatistika analytics).

Prosím, berte na vedomie, že nezverejníme akúkoľvek reklamu, ktorá porušuje zákony Slovenskej republiky. Je pochopiteľné, že neprijímame reklamu od konkurencie. V prípade, že sa bude jednať o uverejnenie PR článku, tento musí byť prospešný pre nášho čitateľa. Ďakujeme za porozumenie.

Spolupráca

Ak máte záujem o výmenu článkov medzi webmi/blogmi alebo o inú formu spolupráce, využite na to kontakt. Sme otvorení každému nápadu a odpoveď od nás určite dostanete. Ako sme písali vyššie, ústretová komunikácia je našou prioritou.

Analytisc štatistika