Cenník

TVORBA TEXTOV

 • Copywriting: písanie originálnych reklamných a PR textov a textov na web stránky vrátane SEO optimalizácie, textov do firemných prezentácií, reklamných katalógov, prospektov a iných: 15,- € / NS
 • Komplexná úprava textov dodaných klientom (gramatika + štylistika + SEO optimalizácia):
  10,- € / NS
 • Direct e-mail: 15,- € / NS
 • Reklamný slogan (claim): návrh 3 až 5 verzií: 79,- €
  • V cene je zahrnuté dopracovanie vybratého návrhu do výslednej podoby.

JAZYKOVÉ, GRAMATICKÉ A ŠTYLISTICKÉ KOREKTÚRY SLOVENSKÝCH TEXTOV

 • Základná korektúra: pravopis (i/y, veľké písmená, čiarky, preklepy…): 2 € / NS
 • Úplná korektúra: pravopis + vetná skladba, štylistika, typografia: 4 € / NS

PREKLADY: AJ, NJ, ČJ

 • Preklad z anglického do slovenského jazyka: 13 € / NS
 • Preklad z nemeckého do slovenského jazyka: 13 € / NS
 • Preklad z českého do slovenského jazyka: 10 € / NS
  • Preklady sú realizované vrátane jazykovej korektúry ďalším korektorom.

EXPRESNÉ PRÍPLATKY A ZĽAVY

 • Expresný príplatok (informujte sa vopred, expresné termíny sú doplnkovou službou a ich dostupnosť nevieme zaručiť)
  • do 24 hodín: + 100 % k cene za NS
 • Objemová zľava (platí pre všetky služby, kde je cena určená za 1 NS)
  • viac ako 15 NS: – 5 % z ceny za NS
  • viac ako 30 NS: – 10 % z ceny za NS

BALÍČEK SLUŽIEB

 • Reklamný slogan, 2 PR články, direct e-mail: 149,- €