Slávnostný prejav: Rozlúčka so školou

Milí čitatelia! Tento prejav je iba ukážka, ktorá by vám pomohla pri tvorbe vlastného prejavu. Vážený profesorský zbor, drahí štvrtáci a milí spolužiaci! Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.  O okamihoch, z ktorých sa v  mysli utkáva pavučina … Pokračovať v čítaní

Prejav k rôznym príležitostiam

Je pravdou, že prejavy môžu byť napísané k rôznym príležitostiam. Predstavte si napríklad príhovor “krstného otca” knihy pri jej krste, prejav kurátora múzea pri otvorení novej výstavy aj príhovor riaditeľky školy k žiakom na začiatku alebo na konci školského roka. … Pokračovať v čítaní

Ako napísať oznámenie

Písomnosť ako oznámenie sa píše vtedy, keď chceme širokú verejnosť alebo konkrétnych ľudí oboznámiť s určitým podujatím alebo so zmenou stavu. Môže to byť napríklad oznámenie o promócii, ale aj oznámenie o ukončení pracovného pomeru. Vždy sa však jedná o oficiálnu písomnosť a treba vedieť, ako ju napísať. Pokračovať v čítaní