Profesionálny životopis – prvý krok k vysnívanému zamestnaniu

Toto je hosťovský príspevok, podobný môžete napísať aj vy.

S písaním životopisu sa každý stretol už na strednej škole. Vtedy to bola len povinná jazda, pretože každý doň písal v podstate to isté a dôraz sa kládol iba na nezabudnutie a správne usporiadanie všetkých dôležitých častí.

Životopis občas od nás chcú úrady ako formálnu byrokratickú prílohu k rôznym iným dokumentom, ale ten hlavný dôvod, pre ktorý sa životopis píše – získanie zamestnania – je ten najdôležitejší. My si dnes povieme, ako napísať životopis, ktorý výrazne zvýši vaše šance nájsť si skvelú prácu.

napísanie profesionálneho životopisu

Východiskovou situáciou bude teda potreba zamestnať sa. Ak chceme len strieľať naslepo a posielať žiadosti o zamestnanie na rôzne a čo najviac miest, budeme písať životopis všeobecnejšie. Ak vieme, v akom odbore by sme chceli pracovať, budeme tomu rovno prispôsobovať aj písanie životopisu.

V oboch prípadoch ale platí, že sa musíme pridržiavať základnej štruktúry životopisu.

  1. kontaktné informácie
  2. vzdelanie
  3. pracovné skúsenosti
  4. schopnosti a znalosti

Nadpis životopisu tvorí vaše meno a ak vlastníte nejaký titul pred menom či za menom, môžete ho tam rovno dopísať (aj keby to malo byť len „Bc.“).

Kontaktné informácie

Základnou kontaktnou informáciou je vaše bydlisko – adresa, kde máte trvalý pobyt. Potom číslo telefónu, e-mail, prípadne webová stránka. Ak používate viac telefónnych čísel, príp. viac e-mailových adries, stačí, ak uvediete jedno/jednu, na ktorom vás najpravdepodobnejšie zastihnú. Netreba životopis zahlcovať už  na začiatku zbytočnými informáciami. Webovú stránku uvádzajte len vtedy, ak má pre vás reprezentatívnu funkciu. Čiže ak tam máte zverejnené napríklad svoje portfólio alebo odkazuje na nejaké vaše projekty. Ak má skôr súkromný charakter alebo ide o blog, porozmýšľajte, či vám jej zverejnenie nemôže skôr uškodiť. Zážitky z dovolenky, citové výlevy alebo bojovné politické nálady vášho budúceho zamestnávateľa určite nezaujímajú (a ak má opačné názory, skôr vám uškodia). Naopak, ak máte záujem napr. o žurnalistickú pozíciu a píšete blog profesionálne, v tom prípade vás môže aj reprezentovať.

Vzdelanie

Vzdelanie i pracovné skúsenosti uvádzame v chronologickej postupnosti rokov (najnovšie hore), ďalšie vzdelanie mimo sústavy školstva (rôzne kurzy a pod.) by mali nasledovať až pod tým.

Ak máte ukončenú minimálne strednú školu, neuvádzajte si už povinnú školskú dochádzku :). Najstaršie je teda vaše stredoškolské štúdium – okrem názvu nezabudnite doplniť aj odbor, v ktorom ste študovali, príp. či bola stredná škola/gymnázium nejako špeciálne zameraná.

Vysokoškolské štúdium si rozdeľte správne na časti, ak ste tak študovali – najskôr štúdium prvého stupňa (bakalárske), potom druhého (magisterské, inžinierske) a najvyššie prípadné štúdium tretieho stupňa (doktorandské). Opäť nezabudnite na vyštudovaný odbor. Téma záverečnej práce je nepovinná, ale ak má vzťah k zamestnaniu, o ktoré sa uchádzate, nebojte sa ju pripísať.

Pracovné skúsenosti

Ak ste čerstvý absolvent vysokej školy, pravdepodobne budete rozmýšľať, aké skúsenosti sem uviesť. Môžete tu pospomínať niektoré študentské brigády, tie však odporúčam zvážiť, hlavne ak je vašou najlepšou brigádou čapovanie piva v miestnej krčme.

Ak máte len zopár niekoľkomesačných skúseností, ohraničte ich nielen rokmi, ale aj mesiacmi. Uvádzajte nielen zamestnávateľa a pracovnú pozíciu, ale v skratke aj náplň práce. Pracovná pozícia totiž nemusí hovoriť veľa, prípadne ak ste mali v rámci nej na starosti viac rôznych dôležitých úloh, každá o vás vypovedá, za čo všetko viete byť zodpovední.

Schopnosti a znalosti

Pre prehľadnosť sa zvyčajne rozdeľujú do kategórií – obvykle na jazykové znalosti, počítačové znalosti, administratívne a ekonomické znalosti, vodičský preukaz, atď. Pri každej vašej schopnosti alebo znalosti by mala byť uvedená aj úroveň, akou ju ovládate (začiatočník – mierne pokročilý – expert, aktívne – pasívne a pod.). Ak máte niektorých znalostí v jednej kategórii viac, snažte sa ich nejako logicky usporiadať alebo ďalej členiť. Počítačové znalosti môžete napr. ďalej rozdeliť na grafické programy, operačné systémy, prezentačné nástroje, účtovnícky softvér a pod.

Keďže táto jediná časť životopisu počíta s istou mierou subjektivity, ľudia ju radi zneužívajú a mierne svoje schopnosti nadhodnocujú. Iste, trafiť sa presne do úzkej škály sa nepodarí, ale aj tak je tu na mieste istá dávka zdravej sebakritiky. Ak v Exceli viete ohraničiť a vyfarbiť tabuľku, ešte nie ste mierne pokročilý. Takisto maturita z cudzieho jazyka vás nerobí expertom. Dôležitá je vždy reálna praktická úroveň. Ak sa budete snažiť písať pravdu, vyhnete sa trapasu vo vašom novom zamestnaní, keď zistia, že pre nich kľúčovú schopnosť spĺňate len s tromi zažmúrenými očami.

Hlavné pravidlo, ktorého by sme sa mali pri písaní životopisu držať, je uvádzať hlavne tie informácie, ktoré majú pre našu budúcu prácu nejaký zmysel. Absolvovanie účtovníckeho kurzu nám nepomôže pri uchádázaní sa o miesto v bezpečnostnej službe. Niektoré znalosti ale môžu o nás nepriamo vypovedať ďalšie informácie, napr. spomínaný absolvent účtovníckeho kurzu má určite predpoklady pre kancelársku prácu a pravdepodobne v nej bude precízny a zodpovedný.

Nezabudnite, že životopis by nemal byť dlhší ako dve strany. Na internete nájdete mnoho príkladov úžasných originálnych životopisov, častokrát hotových umeleckých diel. Ak však nehľadáte nejakú kreatívnu pozíciu, zvoľte radšej decentný vzhľad. Personalisti si zaslané životopisy väčšinou tlačia, na to treba myslieť. Takisto ak sa nevyžaduje fotka, radšej ju neprikladať, a ak, tak nejaká oficiálna, nie v plavkách ;).

A posledná rada na záver: určite neposielajte so žiadosťou o zamestnanie životopisy vygenerované rôznymi online portálmi, ako je napr. Profesia.sk – snažte sa o profesionalitu a dajte si na tvorbe svojho životopisu záležať. Je to prvý kontakt s vaším budúcim vysnívaným zamestnaním…

Autorkou článku je Monika Zbínová, ktorá sa profesionálne venuje jazykovej korektúre, grafike a tvorbe webstránok. Kompletnú ponuku jej služieb a portfólio môžete nájsť na jej stránke Monicqa Publishing.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *