Ako napísať motivačný list

ako písať motivačný list„Hľadám prácu!“ – možno aj vy patríte k tým, ktorých táto veta vystihuje. Motivačný list by vám mal pomôcť v nájdení si práce. Práve motivačný list do zamestnania je tým dokumentom, ktorý si personalisti pozerajú ako prvý. Naučte sa ním zaujať.

Motivačný list sa posiela spolu so životopisom a prílohami, avšak je prvý. Jeho cieľom je ukázať vás v dobrom svetle pred potenciálnym zamestnávateľom, resp. umožnenie osobného pohovoru. Mal by byť pútavý a vhodné je, ak pôsobí tak trochu ako reklama. V tomto prípade predávate sami seba. Vzory na stiahnutie nájdete na konci článku.

Ako písať motivačný list

  • Používajte v ňom také isté písmo ako v životopise
  • Nevyužívajte žiadne grafické prvky, okrem nevyhnutného podčiarknutia.
  • Uvádzajte iba pravdivé informácie, ktoré budú relevantné s tým, čo zamestnávateľ hľadá.
  • Rozsah je maximálne 1 strana A4, buďte preto stručný.
  • Pri písaní sa vžite do adresáta a snažte sa písať tak, aby ste pokryli jeho potreby.
  • Vyššie šance má samozrejme ten, kto ponúka také schopnosti, aké zamestnávateľ vyžaduje.

Časti motivačného listu

Hlavička a iné časti

Každý motivačný list začína hlavičkou obsahujúcou vaše meno a adresu. Nasledujú kontaktné údaje adresáta (vždy konkrétna osoba), dátum a miesto odoslania.

Mgr. Ján Novák, Tajovského 5, 999 00 Banská Bystrica

Názov zamestnávateľa
Ing. Jozef Vedúci
Krištofova 6
998 00 Bratislava

Banská Bystrica, 30. augusta 2010

Vec: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Oslovenie a úvod

Motivačný list adresujeme konkrétnej osobe (zväčša personalistovi), je teda na mieste použiť aj oslovenie konkrétnej osoby. V úvode oznamujeme adresátovi, že reagujeme na inzerát. Uveďte názov média, v ktorom bol publikovaný, a dátum uverejnenia. Nezabudnite napísať, o akú pracovnú pozíciu máte záujem. Veľké firmy môžu v jednom čase hľadať viacero zamestnancov.

Vážený pán Peter Personalista,

reagujem na Váš inzerát uverejnený dňa 20.8.2010 v denníku Pravda a chcel by som Vás požiadať o prijatie do zamestnania. Mám záujem o pracovnú pozíciu „finančný analytik“.

Druhý odsek

Tu môžete ukázať, ako vhodný ste pre zamestnávateľa. Snažte sa argumentovať tak, aby ste pokryli dopyt potenciálneho zamestnávateľa. Píšte teda len relevantné informácie a neváhajte sa pritom odvolávať na fakty uvedené v životopise. Myslite však hlavne na to, aby sa vaše schopnosti prekrývali s požiadavkami zamestnávateľa.
Uveďte aj svoje konkrétne úspechy, ak sú výrazné a môžu vám pomôcť. Dajte najavo, že vaše skúsenosti budú prospešné pre zamestnávateľa.

V mojich dvoch predchádzajúcich zamestnaniach som vykonával matematické výpočty, analýzy a štatistiky, ktoré určovali výnosnosť investovania. Vďaka mojim odhadom firmy dosiahli niekoľkonásobnú návratnosť investovaných peňazí. Takým istým prínosom môžem byť aj pre Vašu firmu. Ovládam aj prácu s kancelárskymi programami Microsoft Word a Excel, na základnej úrovni aj účtovnícky program Money S4. Aktívne ovládam anglický jazyk.

Tretí odsek

Motivačný list obsahuje aj stručný sumár vašich vlastností. Nezabúdajte, že tie negatívne nikdy neuvádzate. Práve naopak, snažte sa spomenúť tie povahové črty, ktoré adresátovi zaimponujú. V inzeráte môže uvádzať, aké vlastnosti požaduje a je veľmi dobre, ak ste naozaj takou osobou. Majte však na pamäti, že je potrebné uvádzať iba pravdu.

Som logicky uvažujúci typ s vlastnosťami ako sú zodpovednosť, precíznosť a kreatívnosť v riešení neočakávaných problémov. Práve vďaka týmto vlastnostiam by som iste Vašej firme dokázal zarobiť dostatok peňazí.

Pozitívny záver

V závere zdvorilo vyjadrite svoju túžbu stretnúť sa na osobnom pohovore. Taktiež naznačte, že okrem všetkých spomenutých schopností oplývate aj ďalšími vlastnosťami, pôsobte tajomne.

V prípade, že som Vás zaujal, rád poskytnem o mne ďalšie informácie, napríklad na osobnom pohovore.Pevne verím, že Vám a Vašej firme mám ešte čo ponúknuť.

Za Vašu odpoveď už vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Novák

Motivačný list, vzor:

*_____ znázorňuje medzeru v odseku

Mgr. Ján Novák, Tajovského 5, 999 00 Banská Bystrica


Názov zamestnávateľa
Ing. Jozef Vedúci
Krištofova 6
998 00 Bratislava

Banská Bystrica, 30. augusta 2010

Vec: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Vážený pán Peter Personalista,

_____reagujem na Váš inzerát uverejnený dňa 20.8.2010 v denníku Pravda a chcel by som Vás požiadať o prijatie do zamestnania. Mám záujem o pracovnú pozíciu „finančný analytik“.

_____V mojich dvoch predchádzajúcich zamestnaniach som vykonával matematické výpočty, analýzy a štatistiky, ktoré určovali výnosnosť investovania. Vďaka mojim odhadom firmy dosiahli niekoľkonásobnú návratnosť investovaných peňazí. Takým istým prínosom môžem byť aj pre Vašu firmu.

_____Ovládam aj prácu s kancelárskymi programami Microsoft Word a Excel, na základnej úrovni aj účtovnícky program Money S4. Aktívne ovládam anglický jazyk.

_____Som logicky uvažujúci typ s vlastnosťami ako sú zodpovednosť, precíznosť a kreatívnosť v riešení neočakávaných problémov. Práve vďaka týmto vlastnostiam by som iste Vašej firme dokázal zarobiť dostatok peňazí.

_____V prípade, že som Vás zaujal, rád poskytnem o mne ďalšie informácie, napríklad na osobnom pohovore.Pevne verím, že Vám a Vašej firme mám ešte čo ponúknuť. Za Vašu odpoveď už vopred ďakujem.

_____S pozdravom

Mgr. Ján Novák

Vzory


2 reakcií na “Ako napísať motivačný list

  1. Spätné upozornenie: Ako napísať žiadosť o zvýšenie platu | Ako písať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *